အရက်၊ဘီယာအရောင်းဆိုင်များ
Muse Shwepalin Pod & Liquor Store
အမှတ်(၁၁)၊ ရေလဲလမ်းမီးပွိုင့်အနီး၊ ရိုစီဆေးဆိုင်ဘေး၊ မအူပင်မြို့။
09-960975509
ပိုမိုကြည့်ရှုရန်