ရည်ရွယ်ချက်

maubinbusiness.com ဝဘ်ဆိုဒ် တည်ထောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ

  • မအူပင်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဝဘ်ဆိုဒ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး တစ်နေရာတည်းတွင် စုစည်းဖော်ပြထားနိုင်ရန်
  • ဝယ်ယူသူများအနေဖြင့် မိမိသိလိုသော လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ခန်းများ၏ ဆက်သွယ်ရမည့်အချက်အလက်များနှင့် အခြားသိလိုသည်များကို အချိန်မရွေးဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်စေရန်
ဆောင်ရွက်ချက်များ

  • M Business မှ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်ခန်းများသိုဆက်သွယ်ကာ အချက်အလက်များကောက်ယူခြင်းအားဖြင့် မအူပင်မြိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို စုစည်းပြသထားပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားလျက်ရှိပါသည်။
  • ဝယ်ယူသူများကြည့်ရှုရာတွင် အချက်အလက်စုံလင်စွာပြသထားနိုင်ရေးကိုသာ အလေးပေးဆောင်ရွက်သောကြောင့် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်သာ ဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေပါသည်။
  • လုပ်ငန်းရှင်များဘက်မှလည်း မိမိ၏လုပ်ငန်းကို ဝဘ်ဆ်ုဒ်တွင်ထည့်သွင်းထားလိုပါက အချိန်မရွေး ဆက်သွယ်ပေးပို့ပေးရန် ကြိုဆိုအပ်ပါသည်။
တန်ဖိုးထားဆောင်ရွက်မှုများ

  • အချက်အလက်များပေးပိုပြီး မကြာမှီအချိန်အတွင်း website ပေါ်တွင် တင်ပေးနိုင်ခြင်း
  • မည်သည့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုမဆို စေတနာအပြည့်ထား၍ ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
  • ကျွမ်းကျင်သော IT သမားမှတည်ထောင်ထားသော website ဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
  • အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပေးနေသော်လည်း ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရာတွင် မြန်ဆန်မှုရှိစေရန် နှစ်စဥ်ကြေးပေးသွင်းရသော ဝဘ်ဆာဗာကို ဝယ်ယူအသုံးပြုထားပေးခြင်း